Vilkår & Betingelser

Generelt

§1

Disse brugerbetingelser gælder for tjenester angående Winedeal tilbud, som Vindanmark tilbyder på hjemmesiden Winedeal.dk (“Winedeals hjemmeside”). Vindanmark, CVR nr. 30823559 (herefter benævnt ”Winedeal”) har hjemsted på Kyspromenaden 2 , Danmark.

§2

Ved at bruge tjenesterne fra Winedeals hjemmeside, er du indforstået med, at nærværende betingelser (“Winedeals Brugerbetingelser”) finder anvendelse. Winedeal anbefaler, at du gennemgår Winedeals Brugerbetingelser, før du gør brug af tjenester fra Winedeal.

§3

Løbende vil der blive tilbudt én eller flere værdibeviser på Winedeals hjemmeside. Et sådan værdibevis kan du på de gældende betingelser indløse hos udbyderen (”Udbyderen”) af de varer og tjenester, der er beskrevet på Winedeals hjemmeside. Udbyderne er virksomheder, der er uafhængige af Winedeal og er selvstændigt ansvarlige for leveringen af disse varer og tjenester efter indløsningen af værdibeviset. Winedeal er ikke selv ansvarlig for leveringen af disse varer og tjenester. Ligeledes er Udbyderne ansvarlige for kundeservicen i forbindelse med leveringen af varerne og tjenester, hvilket bl.a. betyder, at du ved spørgsmål og klager m.m. kan kontakte pågældende Udbyder direkte. Udbyderens kontaktoplysninger findes på værdibeviset.

 

Salg af værdibevis

§4

Værdibeviset kan købes på Winedeals hjemmeside i en nærmere angivet periode, eller indtil samtlige udbudte værdibeviser er udsolgt. På Winedeals hjemmeside er der anført i hvilken periode, værdibeviset kan erhverves, og om der gælder et maksimum for det antal værdibeviser, der sælges for det pågældende tilbud. Der kan også være et maksimum for det antal værdibeviser, der sælges pr. bestilling. Mere information herom findes under beskrivelsen af det pågældende værdibevis på Winedeals hjemmeside.

§5

Hvis du trykker på knappen ”Køb” på Winedeals hjemmeside, bliver du sendt videre til salgssiden. Der kan du udfylde dit navn og e-mailadresse og vælge betalingsmåde. Denne information kan du bekræfte ved at klikke på knappen ”bekræft” eller annullere ved at klikke på knappen ”’tilbage”. Derefter kan du fuldende betalingen ved at udfylde dine betalingsoplysninger og klikke på knappen ”Bekræft”. Efter at det er lykkedes at fuldende disse handlinger, har du afgivet et bud på at købe værdibeviset. Købet gennemføres først når Winedeal har modtaget det antal bud der kræves for at udløse tilbuddet. Det krævede antal af køb fremgår af Winedeals hjemmeside.

§6

Købsaftalen er endelig når Winedeal har modtaget din betaling for værdibeviset til tiden og – som accept på købsaftalen – fremsender værdibeviset som en e-mail til den e-mailadresse, der opgives i forbindelse med købet.

§7

E-mailen med værdibeviset indeholder alle oplysninger om den købsaftale der er indgået vedrørende værdibeviset. Winedeal gemmer en kopi af værdibeviset sammen med brugerens ordreoplysninger, navn og e-mailadresse, jf. nærmere herom i §20.

§8

Medmindre andet er anført, kan værdibeviset herefter udskrives og indløses hos den pågældende Udbyder – dette beskrives nærmere nedenfor. For nogle værdibeviser gælder, at de kun kan bruges digitalt, for eksempel ved at værdibevisets kode kan udfyldes i en webbutik. Hvis dette er tilfældet, vil nærmere information herom fremgå af værdibeviset.

 

Indløsning af værdibeviset

§9

På Winedeals hjemmeside er betingelserne for det pågældende værdibevis beskrevet, såsom den tjeneste eller det produkt, som værdibeviset kan blive indløst til, værdibevisets pris, fristen for indløsningen af værdibeviset og øvrig information, såsom eventuelle reservationsforpligtelser og minimumsalder.

§10

Værdibeviset har en unik kode, som gør det muligt for Udbyderen at genkende værdibeviset. I den på værdibeviset anførte periode kan du indløse værdibeviset hos Udbyderen. Hvis der ikke er anført en frist for indløsningen af værdibeviset, kan værdibeviset indløses inden 1 år efter salget. Hvis værdibeviset ikke indløses rettidigt, fortabes retten til de pågældende varer eller tjenester. Du kan efter værdibevisets udløb kontakte winedeal på support@winedeal.dk for refusion af købsprisen minus et administrations gebyr på dkk 75. Yderligere oplysninger om indløsningen af værdibeviset findes på Winedeals hjemmeside og på værdibeviset.

§11

Værdibeviset er ikke personlig og kan overdrages til tredjemand.

§12

Det er ikke tilladt at bruge værdibeviset og koden på værdibeviset på en anden måde end at indløse værdibeviset én gang hos Udbyderen. Værdibeviset og koden på værdibeviset må ikke genbruges eller ændres. Såfremt fortrydelsesretten i henhold til afsnit 4 er gjort gældende, kan værdibeviset ikke længere indløses. I tilfælde af misbrug af værdibeviset eller koden på værdibeviset, kan Winedeal træffe (juridiske) forholdsregler, herunder: a. Udelukkelse af brugeren fra tjenester fra Winedeal tilbud; b. Udlevering af den pågældende brugers personoplysninger til offentlige myndigheder i henhold til gældende lovgivning og som beskrevet i Beskyttelse af personoplysninger 7.1. og/eller: c. Fremsættelse af krav mod den pågældende bruger for at få godtgørelse af den skade, der er påført Winedeal og/eller Udbyderen.

§13

Winedeal forbeholder sig retten til i særlige tilfælde at indstille salget af værdibeviset og/eller tilbagekalde allerede købte værdibeviser. I så fald orienterer Winedeal dig herom og godtgør dig udgiften til værdibeviset.

 

Fortrydelsesret

§14

I henhold til Forbrugeraftaleloven har du mulighed for inden 14 dage efter du har modtaget e-mailen med værdibeviset, at fortryde aftalen om køb af værdibeviset. Du har dog ingen fortrydelsesret ved køb af værdibeviser til billetter til f.eks. arrangementer eller events, eftersom billetter er undtaget fortrydelsesretten i henhold til Forbrugeraftaleloven.

§15

For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du kontakte Winedeal på support@winedeal.dk I den forbindelse bedes du anføre dit navn, e-mailadresse og koden til værdibeviset og oplyse, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Hermed returnerer du værdibeviset og købsaftalen er ophævet. Winedeal kontrollerer derefter om fortrydelsesretten er gjort gældende rettidigt. Hvis dette er tilfældet, refunderer Winedeal dig købsbeløbet eksklusiv betalingskorts omkostninger. inden 30 dage efter anmodningen om ophævelse. Du kan ikke gøre brug af fortrydelsesretten, hvis værdibeviset allerede er blevet indløst hos Udbyderen.

 

Spørgsmål og klager

Hvis du har spørgsmål om eller klager over Udbyderens varer eller tjenester, foretrækkes det, at du først kontakter den pågældende Udbyder ved hjælp af kontaktoplysningerne på værdibeviset. Hvis du ikke bliver hjulpet tilstrækkeligt, kan du kontakte Winedeal på support@winedeal.dk

§16

Klager over Winedeals tjenesteydelser kan du indgive ved hjælp af support@winedeal.dk. Klager skal fuldstændigt og tydeligt beskrives og indgives inden for rimelig tid efter du har konstateret en mangel ved tjenesteydelsen. Winedeal bestræber sig på at svare inden for 48 timer efter indgivelse af klagen. Hvis dette ikke er muligt, oplyser Winedeal inden 48 timer efter indgivelse af klagen en omtrentlig frist for besvarelsen.


Pris og betaling

§17

Alle priser på hjemmesiden er anført i danske kroner, inklusive moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer samt tekniske fejl. Du kan betale værdibeviset på de måder, som er anført på Winedeals hjemmeside. Når betalingen er gennemført og modtaget til tiden, fremsender Winedeal værdibeviset til den e-mailadresse, du har opgivet, medmindre andet er anført.

§18

Hvis betalingen mislykkedes, orienterer Winedeal dig herom. Derefter kan du prøve at foretage betaling igen, medmindre salgsperioden allerede er udløbet.

§19

Hvis din betaling først modtages af Winedeal efter salgsperioden er udløbet, er der ikke indgået en aftale omkring køb af værdibevis. I så fald bliver din betaling refunderet.

 

Beskyttelse af personoplysninger

§20

Ved at benytte Winedeals hjemmeside, indvilliger du i, at Winedeal (den dataansvarlige) indsamler, overfører, lagrer og bruger dine personlige oplysninger på servere placeret i Danmark og i den Europæiske Union. Du er ansvarlig for, at dine personlige oplysninger er nøjagtige.

 

Ansvar

§21

Winedeal fraskriver sig ethvert ansvar for de varer eller tjenesteydelser, som leveres fra Udbyderne i forbindelse med indløsningen af værdibeviset. Winedeal vælger Udbyderne med størst mulig omhu, men Winedeal kan ikke garantere, at varerne og tjenesterne fra Udbyderne opfylder brugerens forventninger. Winedeal er ikke ansvarlig for nogen fejl eller mangler i forbindelse med Udbyderens levering af de pågældende varer eller tjenesteydelser, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning. Såfremt Winedeal trods ovenstående måtte kunne gøres ansvarlig er ansvaret begrænset til maksimalt (a) prisen for det værdibevis, som er årsagen til skadetilføjelsen, eller (b) kr. 500, alt efter, hvad der er højest. Hvis du måtte have et krav mod en Udbyder, så vil Winedeal gerne orienteres herom.

 

Øvrigt

§22

Alle ophavsrettigheder, varemærkerettigheder og øvrige immaterielle rettigheder vedrørende Winedeals hjemmeside tilhører udelukkende Winedeal, Udbyderne eller deres licensgivere.

§23

Winedeal kan til enhver tid ændre nærværende betingelser. De gældende betingelser vil altid fremgå af Winedeals hjemmeside.

§24

Hvis Winedeal ikke håndhæver en bestemmelse i Winedeals Betingelser, betyder dette ikke, at Winedeal giver afkald på sin ret til at gøre dette på et senere tidspunkt. Hvis en del af Winedeals Betingelser bliver erklæret ugyldige af retten, bevarer den øvrige del af Winedeals Betingelser dens fulde gyldighed. Winedeals Betingelser er underlagt dansk ret dog med undtagelse af danske lovvalgsregler, der måtte henføre tvistens behandling til et andet lands ret. Alle tvister eller retlige krav, der måtte opstå som følge af eller i sammenhæng med tjenester fra Winedeal skal afgøres ved Retten i Århus som aftalt værneting